top of page

BIỆT THỰ HỒ TRÀM NOVAWORLD

Client:

Style:
Mediterranean
Area/Size
130 m2
Address:
Novaworld Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc District, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Time
Items
Interior Design, Construction
bottom of page